• SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS
  SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS
  30-07-2015

  Recentment ha estat publicada en el DOGC la RESOLUCIÓ TES/1558/2015, de 25 de juny, per la qual es convoquen subvencions, per a l'any 2015, per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans, i se n'aproven les bases reguladores.

  Llegir més
 • DIVIDENT DIGITAL: EXEMPCIÓ DE TRIBUTACIÓ DE LES AJUDES PERCEBUDES PER L'ADAPTACIÓ DE LES ANTENES COL•LECTTIVES
  DIVIDENT DIGITAL: EXEMPCIÓ DE TRIBUTACIÓ DE LES AJUDES PERCEBUDES PER L'ADAPTACIÓ DE LES ANTENES COL•LECTTIVES
  15-07-2015

  D'acord amb el Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, que es va publicar al Butlletí Oficial l'Estat aquest passat dissabte, 11 de juliol han estat declarades exemptes les ajudes percebudes per a compensar les despeses derivades de l'adaptació d'antenes col•lectives amb motiu de l'alliberament del dividend digital.

  Llegir més
 • MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA SUPORTADA PELS CONTRIBUENTS
  MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA SUPORTADA PELS CONTRIBUENTS
  15-07-2015

  REIAL DECRET LLEI 9/2015, DE 10 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA SUPORTADA PELS CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I ALTRES MESURES DE CARÀCTER ECONÒMIC.

  En el BOE de l'11 de juliol s'ha publicat el Reial Decret llei 9/2015, que recull en l'àmbit tributari determinades modificacions en la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  Llegir més
 • INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS, NOVA REGULACIÓ.
  INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS, NOVA REGULACIÓ.
  22-05-2015

  El DOGC núm. 6866, de 7 de maig, ha publicat el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici (ITE), que entrarà en vigor el proper 27 de maig de 2015 i que substitueix l'anterior, de 2010.

  Llegir més
 • PUBLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
  PUBLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
  20-05-2015

  Després que el ple del Parlament de Catalunya l'aprovés el proppassat dia 6 de maig de 2015, el DOGC publica, avui, la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya.

  Llegir més
 • EL PLE DEL PARLAMENT APROVA LA MODIFICACIÓ DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
  EL PLE DEL PARLAMENT APROVA LA MODIFICACIÓ DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
  08-05-2015

  Finalment, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar, en las seva sessió de dimecres 6 de maig de 2015, el projecte de llei de modificació del llibre cinquè del codi civil de Catalunya, que refà el capítol corresponent al règim de la propietat horitzontal.

  Llegir més
 • LA IMPORTÀNCIA D'UNA CORRECTA ASSEGURANÇA DE LA LLAR.
  LA IMPORTÀNCIA D'UNA CORRECTA ASSEGURANÇA DE LA LLAR.
  30-04-2015

  La llar i el que la inclou, són una de les inversions més importants que fa, ara com ara, el ciutadà mitjà. I en conseqüència és una inversió que cal tenir degudament protegida, per tal que qualsevol sinistre o eventualitat que l'afecti, no ens suposi una pèrdua patrimonial importantíssima.

  Llegir més
 • SÓN JUSTIFICABLES LES DIFERÈNCIES DE PREUS EN ELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE FINQUES?
  SÓN JUSTIFICABLES LES DIFERÈNCIES DE PREUS EN ELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE FINQUES?
  28-04-2015

  De ben segur que si; en cas contrari voldria dir que aquells que ofereixen els seus serveis a preus elevats obtenen un gran benefici, o que els altres, els que els ofereixen a baix preu, treballen a preu per dessota dels costos reals de la seva estructura. I segur que no és així, ni en un cas ni en l'altra.

  Llegir més
 • LA REVISIÓ DE RENDES EN CONTRACTES DE LLOGUER DESPRÉS DE LA LLEI 2/2015 DE 30 DE MARÇ
  LA REVISIÓ DE RENDES EN CONTRACTES DE LLOGUER DESPRÉS DE LA LLEI 2/2015 DE 30 DE MARÇ
  14-04-2015

  La Llei 2/2015, de 30 de març, de “Desindexación de la economia espanyola”, publicada al BOE el dia 31 de març, aporta uns nous criteris a l'hora de preveure i aplicar les actualitzacions de rendes dels contractes d'arrendament regits per la llei 29/1994.

  Llegir més
 • ACORD DE SERVEIS AMB L'EMPRESA EUMAN
  ACORD DE SERVEIS AMB L'EMPRESA EUMAN
  17-03-2015

  Fruit de l'acord amb l'empresa EUMAN, les comunitats administrades per SC GESTIO podran gaudir d'un servei especial de manteniment per a les seves escales.

  La pretensió d'aquest acord és que la comunitat disposi, amb un preu prèviament determinat d'un servei de manteniment i reparació de portes, molles, panys i bombetes, incloent-hi tant la mà d'obra com el material, amb independència de les intervencions i reposicions que es requereixin en aquestes matèries.

  Llegir més