REDUCCIÓ DEL TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLE A L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES
REDUCCIÓ DEL TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLE A L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES
10-12-2015

Atès el que s'establia al Reial Decret llei 9/2015, que aplicava modificacions en la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a partir de 01/01/2016, el tipus de retenció aplicable a l'arrendament d'immobles (sempre que aquest arrendament estigui subjecte a retenció) es redueix del 19,50 % actual (fins a 31/12/2015) al 19,00 %

Podeu consultar la resta de tipus impositius als documents enllaçats.

 

Font: Text Original del BOE 165

Més informació: Quadre informatiu amb tots els tipus de retencions aplicables (RDL 9/2015)


Tornar a la llista >>