CONSELLS PER EVITAR EMBUSSOS A LA XARXA DE SANEJAMENT
CONSELLS PER EVITAR EMBUSSOS A LA XARXA DE SANEJAMENT
18-10-2014

Les aigües brutes que provenen dels aparells sanitaris domèstics arrosseguen matèria orgànica de fàcil descomposició que provoca males olors i conté elements patògens per a les persones, per quin motiu cal evacuar-les ràpidament en les condicions higièniques adequades

La xarxa de sanejament de qualsevol edificació recull les aigües residuals dels diferents punts on es produeixen i les condueix fins a la seva connexió amb la xarxa de clavegueram municipal.

Diferents elements conformen la xarxa de sanejament de l'edifici:
- Els sifons de cada aparell sanitari: produeixen un sistema de tancament hidràulic (fan un tap d'aigua) que impedeix l'entrada de males olors
- Derivacions: conjunt de canonades horitzontals que connecten els diferents aparells sanitaris amb els baixants.
- Baixants: conjunt de canonades verticals que recullen les aigües de les derivacions, vàters i teulades.
- Col•lectors: són les canonades horitzontals enterrades al subsòl o vistes per sobre de les plantes soterrani, que connectades als baixants canalitzen les aigües evacuades a l'arqueta sifonal o pot sifònic.
- Arqueta sifonal (o pot sifònic en cas d'instal•lacions no soterrades): és el punt de connexió de la xarxa de sanejament domèstica o comunitària amb la claveguera. Té una funció de tancament hidràulic per impedir que les pudors i les rates de les clavegueres arribin a les llars pels desguassos.

L'ús de canonades de PVC s'ha imposat per les seves característiques: són més econòmiques, lleugeres, disposen d'una amplia gama d'accessoris que facilita la seva instal•lació i reparació, són resistents als components mes agressius de les aigües residuals i tenen una superfície interna fina que facilita el lliscament de les matèries solides que acompanyen a les aigües.

El desplaçament de les aigües brutes, generalment, es per simple gravetat; per facilitar-ne la seva circulació i evitar embussos cal que les canonades horitzontals (derivacions i col•lectors) disposin d'un pendent (mínim 2,5%)

Aquestes instal•lacions costen poc de mantenir però es imprescindible vigilar que estiguin netes i no s'embussin amb l'ús.

Les avaries i els embussos a les instal•lacions de clavegueram d'una llar o d'una comunitat es poden evitar atenent dos consells bàsics.
1.- Les arquetes o pots sifònics s'han de netejar periòdicament per treure'n el fangs i la brutícia que es van acumulant al fons. Si això no es fa, el pòsit de fangs i brutícia obstruirà la connexió amb la xarxa de clavegueram i les aigües residuals quedaran retingudes dintre de la xarxa de sanejament de l'edifici.
2.- No s'han de llençar al vàter aquell seguit de residus no orgànics de fàcil descomposició (com ara compreses, gases, preservatius, bastonets per a les orelles i fins i tot tovalloletes humides). Aquests tipus de residus són les principals causants dels problemes, ja que poden quedar retinguts dintre de la xarxa de clavegueram, provocant, per si sols o amb la seva acumulació, els embussos i les seves desagradables conseqüències.

 

Font: GIRO-JET - Especialistes en desembussos i manteniment del clavegueram -


Tornar a la llista >>