TINC UN PIS BUIT I VULL LLOGAR-LO, QUÈ HE DE FER?
TINC UN PIS BUIT I VULL LLOGAR-LO, QUÈ HE DE FER?
18-10-2014

Ara com ara, amb l'opció de lloguer es pot obtenir una rendibilitat molt superior a qualsevol rendiment bancari, fet que la fa atractiva, si es poden obtenir les màximes garanties, tant pel cas d'inversors, com pel cas d'aquelles persones que disposen d'un habitatge desocupat que no els té sortida en el mercat de compra-venda.

Per posar l'habitatge en el mercat del lloguer, hom pot fer-ho per compte propi, gestionant-se la publicitat, les visites, la contractació, les garanties i el compliment de totes les obligacions legals i fiscals, o a través d'un professional degudament qualificat (AICAT Agent Immobiliari de Catalunya).

Que cal tenir present:
- Publicitat del vostre habitatge: es pot anunciar a internet (amb diferents plataformes de cerca especialitzades, a premsa o publicacions immobiliàries o amb cartell al balcó)
- Requisits previs: pel lloguer del vostre habitatge, és indispensable disposar, en vigència, tant de la Cèdula d'habitabilitat com del Certificat d'Eficiència Energètica, i cal conèixer el se preu òptim en el mercat (tot i que la demanda és molt viva, comercialitzar fora de preu òptim, pot estancar-lo)
- Tria del llogater: dintre dels possibles candidats, haureu de valorar si el seu perfil s'ajusta a la vostra voluntat, si us ofereix una ocupació amb temporalitat curta o bé més estable, i quina solvència i les garanties pot aportar-vos i quines garanties addicionals podeu obtenir sobre ell.
- En la contractació del lloguer: Un cop triat el llogater heu de vetllar per tal que el contracte s'ajusti a la legalitzat vigent
- Un cop llogat:
· Cal fer el dipòsit de la fiança a INCASOL i el llogater ha de procedir la liquidació de l'IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMETATS (amb la responsabilitat solidària de la propietat si no es liquida per part del llogater)
· Cal que feu els canvis a les empreses subministradores de serveis per tal que el llogater afronti les despeses dels subministraments de l'habitatge (canvis de titularitat...)
· Atengueu la revisió i actualització de rendes, no tant sols per aplicació de IPC, sinó per tal de mantenir-la, en tot moment, en el preu òptim de mercat i estabilitzar el llogater.

A SC GESTIO podem ocupar-nos de tot perquè no tinguis cap maldecap.
- T'assessorarem sobre el preu òptim per a la comercialització, les intervencions que requereix el teu habitatge per fer-lo més atractiu en el mercat i, si és el cas, t'ajudarem a obtenir la Cèdula d'habitabilitat i el Certificat d'eficiència Energètica.
- Et gestionarem la seva publicitat, en facilitarem informació i coordinarem les visites a l'habitatge, i et farem una selecció prèvia del llogater (segons el seu perfil i les seves garanties)
- Feta la selecció del llogater, negociarem les condicions del contracte de lloguer que més s'ajustin als interessos de les parts, et podrem gestionar l'obtenció de garanties addicionals sobre les rendes i desperfectes, farem el dipòsit de la fiança a INCASOL, et farem els tràmits (altes, canvis de titularitat...) davant les empreses subministradores de serveis (Aigua, electricitat, gas) i vetllarem que es procedeixi a la liquidació l'impost de transmissions patrimonials.
- I un cop llogat, també podrem gestionar-te al cobrament de rendes, amb liquidacions puntuals a la propietat, amb la periòdica revisió i actualització de rendes, oferint-te, a més, un ventall de serveis addicionals per tal que puguin seguir rendibilitzant la teva propietat sense maldecaps.

 

Font: Salvador Casanovas - SC GESTIÓ


Tornar a la llista >>