ACORD DE SERVEIS AMB L'EMPRESA EUMAN
ACORD DE SERVEIS AMB L'EMPRESA EUMAN
17-03-2015

Fruit de l'acord amb l'empresa EUMAN, les comunitats administrades per SC GESTIO podran gaudir d'un servei especial de manteniment per a les seves escales.

La pretensió d'aquest acord és que la comunitat disposi, amb un preu prèviament determinat d'un servei de manteniment i reparació de portes, molles, panys i bombetes, incloent-hi tant la mà d'obra com el material, amb independència de les intervencions i reposicions que es requereixin en aquestes matèries.

Aquest servei comprèn,
- revisió i manteniment trimestral de les portes comunitàries (vestíbul i armaris de comptadors) i ajust dels seus elements (molles, bombins, poms, manetes etc.);
- la substitució, per avaria (no com a conseqüència d'actes vandàlics), de molles, bombi de porta de vestíbul (inclòs el subministrament de 2 còpies de claus per habitatge), bombins de portes d'armaris de comptadors, poms, manetes i tiradors de les portes comunitàries;
- reposició de bombetes i fluorescents als elements d'enllumenat comunitari (no inclou les pantalles, aplics ni portalàmpades).
- Revisió trimestral del correcte funcionament de l'enllumenat d'emergència.
- Preus especials i descomptes, als membres de la comunitat, en cas de requerir intervenció en l'obertura de panys de la seva llar (*) (**)

(*) sense cost en la mà d'obra d'una primera intervenció/any programable dintre de jornada laboral
(**) un descompte del 20% a partir de la segona intervenció anual i en els serveis d'urgència, nocturns i en dies festius)


Tornar a la llista >>